Πολιτική Απορρήτου


Τελευταία Ενημέρωση: 12-Ιαν-2023
Ημερομηνία Ισχύος: 12-Ιαν-2023

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές του Ανεπίσημο Forum Φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, Κέρκυρα 49100, Greece, email: hostmaster@ionian-uni.com στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ( http://www.ionian-uni.com ). (“η υπηρεσία”). Με πρόσβαση ή χρήση η υπηρεσία, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με αυτό Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε στο ίδιο, Παρακαλούμε να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίησή σας και θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη Πολιτική απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα ισχύει 180 ημέρες από τη στιγμή που η η αναθεωρημένη Πολιτική δημοσιεύεται στην Υπηρεσία και σας συνέχιση της πρόσβασης ή της χρήσης της Υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα συνιστά αποδοχή του αναθεωρημένου απορρήτου Πολιτική. Επομένως, σας συνιστούμε να το κάνετε περιοδικά ελέγξτε αυτή τη σελίδα.

 1. Πληροφορίες που Συλλέγουμε:

  Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικές πληροφορίες για εσάς:

  1. Όνομα
  2. Email
  3. Προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  4. Ημερομηνια γεννησης
  5. διεύθυνση
 2. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας:

  Συλλέγουμε/λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς στο τον εξής τρόπο:

  1. Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλει με άλλο τρόπο προσωπικά στοιχεία
  2. Αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο
  3. Από δημόσιες πηγές
 3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

  Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Μάρκετινγκ/ Προώθηση
  2. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
  3. Μαρτυρίες
  4. Συλλογή σχολίων πελατών
  5. Υποστήριξη
  6. Στοιχεία διαχείρισης
  7. Στοχευμένη διαφήμιση
  8. Προστασία ιστότοπου
  9. Σχόλια από χρήστη σε χρήστη
  10. Επίλυση διαφορών
  11. Διαχείριση λογαριασμού χρήστη

  Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιαδήποτε άλλη σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεση και τη βούληση χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες σας μόνο κατά τη λήψη σας συναίνεση και στη συνέχεια, μόνο για το σκοπό(ους) για που δίνουν τη συγκατάθεσή μας, εκτός εάν μας ζητηθεί να το κάνουμε διαφορετικά από το νόμο.

 4. Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας:

  Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Υπηρεσία διαφημίσεων
  2. Χορηγοί
  3. Analytics
  4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

  Απαιτούμε από τέτοιους τρίτους να χρησιμοποιήσουν το προσωπικές πληροφορίες που τους μεταφέρουμε μόνο για το σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκε και να μην το διατηρήσετε για περισσότερο από όσο απαιτείται εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

  Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα ακόλουθα: (1) να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νόμος, κανονισμός, δικαστική απόφαση ή άλλο νομικό επεξεργάζομαι, διαδικασία; (2) για να επιβάλλετε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου· ή (3) να απαντήσει να ισχυριστεί ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η δική μας εταιρεία συγχωνεύεται ή εξαγοράζεται με άλλη εταιρεία, τα στοιχεία σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη.

 5. Διατήρηση των πληροφοριών σας:

  Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί μας Για 365 ή για ως όσο το χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για το οποίο συλλέχτηκε όπως αναλυτικά σε αυτό Πολιτική Απορρήτου. Ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα όπως τήρηση αρχείων / αναφορά σύμφωνα με εφαρμοστέο δίκαιο ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως η επιβολή των νόμιμων δικαιωμάτων, η απάτη πρόληψη κ.λπ. Υπολειμματικές ανώνυμες πληροφορίες και συγκεντρωτικές πληροφορίες, καμία από τις δύο σας προσδιορίζει (άμεσα ή έμμεσα), μπορεί να είναι αποθηκεύονται επ’ αόριστον.

 6. Τα δικαιώματά σας:

  Ανάλογα με τον νόμο που ισχύει, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής σας προσωπικά δεδομένα ή λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένα, περιορίστε ή αντιταχθείτε στο ενεργό επεξεργασία των δεδομένων σας, ζητήστε μας να μοιραστούμε (port) τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλη οντότητα, αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας παρείχατε επεξεργασία των δεδομένων σας, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας με νόμιμη αρχή και άλλα τέτοια δικαιώματα όπως μπορεί να είναι σχετικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς την ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο hostmaster@ionian-uni.com. Θα σας απαντήσουμε αίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ επικοινωνίες ή το προφίλ που πραγματοποιούμε σκοπούς μάρκετινγκ γράφοντάς μας στο hostmaster@ionian-uni.com.

  Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία του ίδιου για το απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες για τις οποίες τα στοιχεία σας αναζητήθηκε.

 7. Cookies κλπ.

  Για να μάθετε περισσότερα για το πώς τα χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτήν την παρακολούθηση τεχνολογίες, ανατρέξτε στο δικό μας Πολιτική cookie.

 8. Ασφάλεια:

  Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψετε την απώλεια, την κακή χρήση ή τη μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση των στοιχείων σας στο πλαίσιο μας έλεγχος. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, εμείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια και κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μας διαβιβάζετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

 9. Σύνδεσμοι τρίτων και χρήση των πληροφοριών σας:

  Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν αφορά την πολιτική απορρήτου και άλλα πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τρίτο μέρος που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσω ενός συνδέσμου στο Υπηρεσία. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγξετε το πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. έχουμε κανένας έλεγχος και καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές του τυχόν ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων.

 10. Υπεύθυνος Παραπόνων / Προστασίας Δεδομένων:

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το επεξεργασία των διαθέσιμων πληροφοριών σας μαζί μας, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο Παραπόνων στη διεύθυνση Ανεπίσημο Forum Φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, email: hostmaster@ionian-uni.com. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε με CookieYes.